Burmistrz Pisza serdecznie zaprasza na konferencję zamykającą projekt pn. „Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość”

Konferencja odbędzie się w piątek, 7 marca 2014 r.
w Hotelu Roś (Pisz, Al. Turystów 3)

PROGRAM KONFERENCJI

od 10.30 – Rejestracja uczestników

11.00 – Wystąpienie otwierające, powitanie gości /Jan Alicki, Burmistrz Pisza/

11.05 – Powitanie gości /Algirdas Vrubliauskas, Mer Rejonu Alytus/

11.10 – Cele projektu, działania i rezultaty w Gminie Pisz /Wioletta Śląska-Zyśk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu/

11.20 – Cele projektu, działania i rezultaty w Rejonie Alytus /Vaiva Dirsiene, Manager projektu/

11.30 – Polsko-litewska współpraca. Sukcesy w realizacji wspólnych przedsięwzięć /Andrzej Nowicki, Starosta Piski/

11.45 – Programy Europejskie na rzecz wspierania przedsiębiorczości /Bożena Cebulska, Prezes Warmińsko- Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A./

12.00 – Przerwa kawowa

12.15 – Współpraca regionalna Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych /Monika Gąsiorowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych/

12.30 – Oferta Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów dla przedsiębiorców Województwa Warmińsko-Mazurskiego /Piotr Burczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/

12.50 – Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska oraz inne programy EWT na lata 2014-2020 /Mateusz Ropiak, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Departament Polityki Regionalnej/

13.05 – Perspektywiczne inwestycje, możliwości współpracy /Wiesław Gotowicz, Stowarzyszenie Gospodarcze w Piszu/

13.20 – Podsumowanie spotkania

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Biurem Projektu, które znajduje się w Urzędzie Miejskim w Piszu (pok. 55, II piętro), tel. (87) 424-12-07.

Projekt „Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość” jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodatkowe informacje