O projekcie

SĄSIEDZI AKTYWNIE WSPIERAJĄCY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Strona internetowa powstała w ramach projektu pn. „Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość”. Projekt realizowany jest we współpracy Gminy Pisz (Polska) i Rejonu Alytus (Litwa).Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firm działających na terenie obu samorządów. Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PISZ

Zapraszamy na Mazury!

PISZ to urocze miejsce na Mazurach. Leży nad jeziorem Roś i rzeką Pisą. Wśród jedenastu jezior w pobliżu naszego miasteczka króluje jezioro Śniardwy – największe w Polsce. Ze względu na swoją lokalizację Pisz nazywany jest Bramą Mazur, tu bowiem rozpoczyna się szlak żeglugi Wielkich Jezior Mazurskich. Rozciągająca się wokół Puszcza Piska nieustannie zachwyca bogactwem natury i pierwotną dzikością.

Niewiele zostało w Piszu z zamierzchłych czasów: fundamenty zamku krzyżackiego, kilka zabytkowych kamienic, kościół św. Jana Chrzciciela, neogotycki ratusz.

Nazwa miasta, jest pochodzenia pruskiego i wywodzi się od wyrazu "pisa", co oznaczało "bagno". Natomiast wzniesiony nad Pisą zamek krzyżacki otrzymał nazwę Johannisburg. Pierwszy przywilej dotyczący osady, która powstała wokół zamku, nadano w 1367 roku. Prawa miejskie otrzymał Pisz w 1645 roku i formalnie przyjął nazwę zamku. Miejscowi Mazurzy nazywali miasto Jańsborkiem i nazwa w tej formie przetrwała aż do 1946 r.

Gospodarka gminy Pisz opiera się głównie na dwóch filarach – leśnictwie i rolnictwie. Prężnie działają tu zakłady przetwarzające drewno i produkty rolne. Ważnym działem gospodarki gminy jest handel i naprawy. Duża liczba jednostek gospodarczych funkcjonuje również w działach takich jak: budownictwo, obsługa nieruchomości, przemysł, transport, łączność, turystyka. Atrakcyjne warunki przyrodnicze sprzyjają szczególnie rozwojowi turystyki.

ALYTUS

Rejon Olity (lit. Alytaus rajonas) jest położony w południowej części Litwy. Geograficzno-tranzytowe położenie rejonu sprzyja dobrej komunikacji z innymi regionami Litwy i największymi miastami oraz państwami zagranicznymi, tj. Polską i Białorusią. Rozwinięta sieć dróg i infrastruktura sprzyja rozwojowi handlu i usług przemysłowych. Piękne miejscowości oraz swoiste zasoby rekreacyjne stwarzają dobre warunki do rozwoju turystyki: rzeka Niemen i jeziora, to doskonałe miejsca do stworzenia i rozwoju usług turystyki wodnej, strefy turystyczne sprzyjają rozwojowi turystyki edukacyjnej pieszo-rowerowej. Dobrze rozbudowana i nie przeciążona sieć drogowa zapewnia dla turystów komfortową mobilność, łatwe dotarcie do miejsc zwiedzania. Większą część terytorium rejonu Olity, która stanowi 58,3 % całej powierzchni rejonu, zajmują obszary nadające się do rozwoju rolnictwa. Ze względu na to, że miejscowy rynek jest nieduży, to firmy importowo-eksportowe mają wspaniałe możliwości do rozwoju handlu, w poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych.

Rejon charakteryzuje się konkurencyjnością małych i średnich firm, doświadczeniem na rynku wewnętrznym i zagranicznym. W rejonie Olity działalność prowadzi około 370 podmiotów gospodarczych.

Rozwój przemysłu rejonu Olity ma odzwierciedlenie w  produkcji mebli, drzwi i okien, wyrobów z plastiku i kamienia, produktów mięsnych i rybnych. Duża część firm w samorządzie posiada kapitał zagraniczny, jednak do wytwarzania produktów używane są lokalne zasoby naturalne. Spółki, działające na terenie rejonu nie tylko wytwarzają i realizują towary na rynku lokalnym i zagranicznym, ale również z powodzeniem ulepszają swoją działalność poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań oraz nowych technologii.

Głównym celem przy formowaniu i realizowaniu polityki inwestycyjnej samorządu jest ulepszenie środowiska inwestycyjnego i stworzenie efektywnego systemu promocji bezpośrednich inwestycji wewnętrznych i zagranicznych.

Dodatkowe informacje