Zadaniem serwisu internetowego jest pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych przedsiębiorców z Polski i Litwy. Serwis powstał w ramach projektu pn. „Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość”. Projekt realizowany jest we współpracy Gminy Pisz (Polska) i Rejonu Alytus (Litwa).Serwis jest dostępny w językach polskim, litewskim i angielskim. Zachęcamy do zapoznania się do z ofertami współpracy, które dostępne są w zakładce „OFERTY FIRM”.

 

 

 

Promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - badanie ankietowe

Zaproszenie do badania ankietowego przedsiębiorców z terenu gminy Pisz

Ankieta stanowi część projektu „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” realizowanego przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Ankieta jest skierowana do podmiotów gospodarczych z gmin: Węgorzewo, Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Pisz, Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn, Ruciane-Nida.

Celem badania jest diagnoza potrzeb przedsiębiorców z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich oraz zgromadzenie opinii o prowadzeniu działalności na tym terenie. Wypełniając ankietę możecie Państwo wypowiedzieć się na temat lokalnej sytuacji oraz wpłynąć na działania, które będą podejmowane w najbliższej przyszłości, dlatego zachęcamy do odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety i zapewniamy, że wszystkie udzielone odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety zamieszczonej na stronie:

ANKIETA Promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurski

Dodatkowe informacje